Finančněprávní judikatura

Evidence tržeb Daňové právo Zmocnění
Pl. ÚS 26/16 ÚS, 12.12.2017

Ústavní soud posuzoval ústavnost institutu evidence tržeb a zmocňovacího ustanovení pro vydání nařízení vlády, kterým by bylo možné některé tržby vyjmout z povinnosti evidovat, případně by je bylo možné evidovat ve zjednodušeném režimu.


Pl. ÚS 32/15 ÚS, 6.12.2016

Ústavní soud přezkoumával institut kontrolního hlášení, a to zejména pokud jde o otázku doručování emailem a vyhlašování formulářových podání.


Podmínky pro vydání zajišťovacího příkazu Daňové právo DPH Zajišťovací příkazy
2Afs 239/2015-66 NSS, 31.10.2016

V rozsudku jsou vymezeny obecné podmínky pro vydání zajišťovacích příkazů


Investiční životní pojištění s nulovou pojistnou částkou Pojišťovací právo Právo finančního systému
FA/ZP/211/2014 FA, 4.1.2016

Finanční arbitr prohlásil za neplatnou smlouvu o investičním životním pojištění s nulovou pojistnou částkou, tedy smlouvu, která reálně není pojistnou smlouvou, ale pouze investičním produktem.


Malé pivovary Daňové právo Zmocnění
Pl. ÚS 3/95 ÚS, 11.10.1995

Možnost upravovat konstrukční prvky v podzákonném předpise.